E-sigaretter: Sunnere, bedre og billigere

Røykere har blitt mer og mer OBS på at man utsetter sine omgivelser for tusenvis av skadelige og kreftfremkallende stoffer for hver eneste sigarett man tar. Og man røyker sterk tobakk eller “light”-varianter så irriterer man omgivelsene like mye. Men det trenger ikke nødvendigvis å være slik. Med den nye e-sigarettene har vi som røyker endelig et alternativ som er mye sunnere, bedre og billigere enn vanlige sigaretter.

E-sigaretter, elektriske sigaretter eller elektroniske sigaretter er navn som alle reflekterer det samme produktet: En sigarett som både i utseende, smak og bruk føles som en vanlig sigarett, men som ikke inneholder noen av de skadelige stoffene som finnes i vanlige sigaretter.

E-sigaretter fungerer ved at kondensert vanndamp som inneholder nikotin og konsentrert smak godkjent av næringsmiddeltilsynet  kan byttes ut akkurat som du måtte ønske. “Røyken” fra en e-sigarett er damp (eller “elektrisk røyk”) som ikke består av annet enn vann, nikotin og naturlige smakstilsetninger, og det er derfor ikke lenger nødvendig å bekymre deg for at du utsetter andre for passiv røyking eller hvor mange minutter du forkorter livet ditt for hver sigarett du røyker.

Og nettopp på grunn av at den sjenerende røyken er byttet ut med rein vanndamp er e-sigaretter helt lovlige å røyke på steder der vanlige sigaretter forbudt. Det betyr at du ikke lenger trenger å forlate bordet eller gå utenfor når trangen til en sigarett oppstår.

En tredje fordel med e-sigaretter er at du ikke lenger trenger å frykte å legge på deg når tobakken legges på hylla. E-sigaretter inneholder nemlig samme mengde nikotin som vanlige sigaretter, og dette holder både stoffskiftet og forbrenningen din i gang.

Sist, men ikke minst, er en av de viktigste fordelene med e-sigaretter, nemlig besparelsen. Man sparer penger på hver sigarett – uansett om du røyker 10 eller 40 sigaretter om dagen.

E-sigaretter inneholder ingen av de skadelige og kreftfremkallende stoffene som finnes i tobakk

Vi vet alle om de mange skadevirkningene røyking kan gi oss – både for røykeren selv og for sine omgivelser. Men med de nye e-sigaretter er frustrasjonen over – disse nye sigarettene er både sunnere, bedre og mye billigere enn vanlige sigaretter.

E-sigaretter inneholder ingen av de skadelige og kreftfremkallende stoffene som finnes i tobakk, og er derfor ikke underlagt røykeloven. Dette betyr at de kan røykes hvor som helst – og når som helst – og uten å måtte tenke på passiv røyking eller hvor mange minutter av livet ditt som forsvinner med hver sigarett.

E-sigaretter inneholder også den samme nikotinmengden som vanlige sigaretter, noe som gir deg den samme høye forbrenningen. Stoffskiftet forblir uendret – og du trenger derfor ikke bekymre deg for å gå opp i vekt.

I tillegg er det gode penger å spare på hver sigarett – uansett om du røyker 10 eller 40 om dagen.

E-sigaretter kan være redningen

Med hver sigarett du røyker så utsetter du deg selv og dine omgivelser for tusenvis av skadelige og kreftfremkallende stoffer – men slik trenger det ikke nødvendigvis å være: Med de nye e-sigarettene er det kommet et alternativ som både er sunnere og bedre enn vanlige sigaretter – og til en mye lavere pris.

E-sigaretter opererer med en kondensert vanndamp som inneholder konsentrert nikotin og godkjente smakstilsetninger, og er derfor helt trygg både for deg selv og omgivelsene dine. Det betyr at e-sigaretter ikke faller inn under røykeloven og derfor kan nytes hvor som helst, når som helst. Og med e-sigaretter behøver du ikke være redd for å gå opp i vekt. En elektrisk sigarett inneholder samme nikotinmengde som vanlige sigaretter, og nikotinen lar deg som kjent beholde både god forbrenning og et høyt stoffskifte.

I tillegg vil e-sigaretter også være betydelig billigere enn vanlige sigaretter, slik at du vil spare penger for hver eneste e-sigarett du røyker.

The Top 10 Cigarette Smoking Effects

Ikke noe tjære
E-sigarettene inneholder ingen tjære!

We all know that cigarette smoking can have some very negative effects on your body but you may be surprised at how far reaching it can actually be. Let’s take a more detailed look at what these are.

Lung cancer. There was a time when this was a heavily disputed issue between the medical community regarding whether or not smoking cigarettes leads to lung cancer. This is no longer the case as we have too much information pointing in that direction. Yet, so many people still smoke thinking that they will not in fact develop lung cancer or close their ears and refuse to acknowledge the data.

Emphysema. If you have ever spent time walking on a cardiopulmonary unit in a hospital then you know that you do not want to end up with emphysema. Smoking will lead eventually to emphysema in most cases.

Circulatory issues. Among the top 10 cigarette smoking effects, it is the circulatory problems that develop as a result of doing this. This can lead to many other serious problems over time.

Shortness of breath. It is just about impossible to be able to have the same lung capacity as a non-smoker if in fact you participate in sports. Clearly, smoking can lead to a shortness of breath that can sometimes lead to conditions such as asthma.

Bad breath. Complex chronic halitosis is usually an accompanying result of taking in of nicotine. You can eat as many lifesavers and chew as much gum as possible but it is very difficult to remove smoker’s breath.

Nicotine stains. This surely fits in the top 10 cigarette smoking effects. If you smoke long enough then you probably already know that the yellow film that covers the fingers and other parts of the mouth are due to taking nicotine.

Teeth stains. Inhaling smoke will also lead to a Browning or yellowing of teeth.

Decreased stamina. There is also a positive correlation between smoking and decrease amount of energy.

Dizziness. This is especially true for newer smokers but also can affect people who have been doing so for long. Over time, the oxygen does not get to the brain in the same way that it would for a non-smoker.